Robotto
Author:Jaap Boekestein

  Robotto

  JaapBoekestein

  Robotto Copyright 2012 Jaap Boekestein
  Omslagillustratie Copyright2012 Mike Jansen
  Samenstelling en redactie: Mike Jansen

  ISBN:978-1-4659-5270-7


  Verantwoordelijkeuitgever: Jaap Boekestein.


  Dit boekis verschenen onder het Verschijnsel-imprint. Verschijnsel is eenimprint voor oorspronkelijk Nederlandstalige ideeënliteratuur vanmeerdere uitgeverijen in digitale vorm. Deze e-boeken zijnbijeengebracht op verschijnsel.net.

  UitgeverijVerschijnsel heeft zijn eigen fonds van oorspronkelijkNederlandstalige ideeënliteratuur, uitgebracht in gebonden editiesen/of in paperback. Uitgebreide informatie over al deze titels,inclusief romanfragmenten en complete korte verhalen, is te vinden opwww.verschijnsel.net

  No part ofthis book may be reproduced in any form, by print, photo-print,microfilm or any other means without written permission from thepublisher / Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/ofopenbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of opwelke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemmingvan de uitgever.

  ***

  SmashwordsEdition, License Notes

  This ebookis licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not bere-sold or given away to other people. If you would like to sharethis book with another person, please purchase an additional copy foreach recipient. If you’re reading this book and did not purchaseit, or it was not purchased for your use only, then please return toSmashwords.com and purchase your own copy. Thank you for respectingthe hard work of this author.

Most Read
Top Books